Ak sa chcete vyhnúť starostiam s negatívnym výsledkom technickej kontroly, skúste svojmu vozidlu venovať chvíľku času a prejdite si prosím najčastejšie chyby ktoré sa na vozidlách kontrolovaných na našej STK vyskytujú. Ušetríte si tým čas a technickú kontrolu absolvujete s lepším pocitom, bez obáv. Základnú kontrolu technického stavu svojho vozidla si určite dokážete urobiť aj sami, bez asistencie odborníka.

Osobné vozidlá – základné pokyny:
Pri kontrole je nutné priniesť Osvedčenie o evidencii vozidla II.časť- čo je tzv. Veľký technický preukaz, formát  A4 modrej farby. Malá kartička Vám nestačí !!
Vozidlo by malo prísť na TK v rámci možností čisté a hlavne nezaťažené! s prázdnym batožinovým priestorom a so všetkými sedačkami ktorými bolo vyhotovené. Do haly vstupuje s vozidlom poprosím  Vás- iba vodič!
-Identifikačné znaky vozidla:
 každé vozidlo má 17-miestne VIN číslo vyrazené na karosérii, alebo ráme vozidla a štítok (plechový, alebo nálepka) ktorý je umiestnený na stĺpikoch, prípadne v motorovom priestore. Na štítku je taktiež uvedený 17-miestny kód vozidla. Absencia VIN-čísla ako aj štítku sa hodnotí negatívne, pre ďalší postup prosím kontaktujte naše pracovisko, prípadne o tom oboznámte technika ešte pred vstupom na halu. Znaky sa musia samozrejme úplne zhodovať s tým čo máte uvedené v dokladoch.
-Farba vozidla:
by sa mala zhodovať na 70% s farbou ktorú máte uvedenú v dokladoch, pozor platí to aj pri ofóliovaných vozidlách!
-Brzdy:
skontrolujte si prosím aspom stav ručnej brzdy. Pri miernom rozbehnutí sa ju skúste počas jazdy zatiahnuť, vozidlo by malo hneď zastaviť, ak zastavuje pomaly, prípadne vôbec, treba navštíviť servis a dať si brzdy prekontrolovať odbornejšie.
-Pneumatiky:
dôležité je aby sa Vám zhodoval rozmer pneumatiky s rozmerom zapísaným v dokladoch. Uvádzam príklad rozmeru pneumatiky: 195/55 R15 tento rozmer musí byť identický v skutočnosti ako aj v dokladoch, ak nemáte zhodu čo i len v jednom z čísel, pneumatiky sú pre Vaše vozidlo nevhodné, prípadne ich nemáte zapísané v dokladoch čo sa taktiež hodnotí negatívne. Pozor taktiež na hĺbku dezénu mala by byť min. 1,6 mm.
-Karoséria:
musí byť úplná, nedeformovaná, pozor na skorodované otvory a ostré hrany, čo platí samozrejme aj pri nárazníkoch. Všetky prvky (tuning) domontovávané na vozidlo dodatočne musia byť homologizované a zapísané v dokladoch. Týka sa to hlavne výmeny svetiel za iný typ, rôzne krídla, spojlere,spätné zrkadlá ale aj ťažného zariadenia!
-Svetlá:
prosím skontrolujte si funkčnosť všetkých svetiel na vozidle, nezabudnúť hlavne na 3-tie brzdové svetlo, ktoré je povinné od roku 1998 na všetkých vozidlách, osvetlenie ŠPZ-tky a zadné hmlové svetlo, ktoré taktiež musíte mať!
-Okná:
musíte mať nepoškodené, čelné sklo bez prasklín, odreniny od kamienkov max.do 20 mm ale nesmú brániť vo výhlade. Fólie smú byť iba na zadnom okne a božných zadných sklách. Pri montáži fólií je potrebné sa preukázať dokladom - osvedčením o montáži, ktoré vydáva autorizované pracovisko, pokiaľ ich samozrejme nemáte zapísané v dokladoch od vozidla.
-Motor:
pozor na zjavný únik kvapalín a oleja.
-Výfuk:
musí byť absolútne tesný - hlavne pri benzínových motoroch. Tesnosť skontrolujete ak pri naštartovanom motore upcháte handrou koncový otvor výfuku, vo výfukovom potrubí sa musí tvoriť tlak a samozrejme prípadný únik bude počuť. Pri netesnej výfukovej sústave nie je možné vykonať emisnú kontrolu s pozitívnym výsledkom !!
-Povinná výbava:
nezabudnúť hlavne na lekárničku a jej lehotu platnosti, trojuholník, reflexnú vestu a rezervu pokiaľ je ňou Vaše vozidlo vybavené, tá musí byť taktiež v prevádzkyschopnom stave.

Majte prosím na zreteli, že pri vstupe na linku ako aj počas celej kontroly je Vaše vozidlo monitorované kamerovým systémom a každá začatá kontrola sa musí ukončiť a vyhodnotiť oficiálne, čiže sa nevyhnete ani pokladni. Preto prosím akúkoľvek nezrovnalosť o ktorej ste si vopred vedomý odkomunikujte s technikom, alebo v príjme ešte pred samotným vstupom do haly, kedy je ešte stále možné kontrolu nevykonať a samozrejme za nič neplatiť. 

Vozíky – základné pokyny:
-Identifikačné znaky vozíka:  každý vozík má VIN číslo vyrazené na ráme a štítok (plechový, alebo nálepka) ktorý je umiestnený na oji, bočnici. Absencia VIN-čísla ako aj štítku sa hodnotí negatívne, pre ďalší postup prosím kontaktujte naše pracovisko, prípadne o tom oboznámte technika ešte pred vstupom na halu. Znaky sa musia samozrejme úplne zhodovať s tým čo máte uvedené v dokladoch.
-Pneumatiky:
dôležité je aby sa Vám zhodoval rozmer pneumatiky s rozmerom zapísaným v dokladoch. Uvádzam príklad rozmeru pneumatiky: 195/55 R15 tento rozmer musí byť identický v skutočnosti ako aj v dokladoch, ak nemáte zhodu čo i len v jednom z čísel, pneumatiky sú pre Váš vozík nevhodné, prípadne ich nemáte zapísané v dokladoch čo sa taktiež hodnotí negatívne. Pozor taktiež na hĺbku dezénu mala by byť min. 1,6 mm.
-Svetlá:
prosím skontrolujte si funkčnosť všetkých svetiel, pozor na rozbité svetlá, osvetlenie ŠPZ-tky a zadné hmlové svetlo, ktoré taktiež musíte mať!
-Nálepka max.rýchlosti:
každý vozík musí byť v zadnej ľavej časti označený nálepkou max. konštrukčnej rýchlosti s REFLEXNÝMI prvkami (vo väčšine je to 90 km). Ak je nálepka neúplná, poškodená, prípadne nie je reflexná, kontrola bude vyhodnotená ako nespôsobilá.
Motocykle – základné pokyny:
-Identifikačné znaky vozidla: každé vozidlo má 17-miestne VIN číslo vyrazené na karosérii, alebo ráme vozidla a štítok (plechový, alebo nálepka) ktorý je umiestnený na stĺpikoch, prípadne v motorovom priestore. Na štítku je taktiež uvedený 17-miestny kód vozidla. Absencia VIN-čísla ako aj štítku sa hodnotí negatívne, pre ďalší postup prosím kontaktujte naše pracovisko, prípadne o tom oboznámte technika ešte pred vstupom na halu. Znaky sa musia samozrejme úplne zhodovať s tým čo máte uvedené v dokladoch.
-Pneumatiky:
dôležité je aby sa Vám zhodoval rozmer pneumatiky s rozmerom zapísaným v dokladoch. Ak nemáte zhodu čo i len v jednom z čísel, pneumatiky sú pre Váš motocykel nevhodné, prípadne ich nemáte zapísané v dokladoch čo sa taktiež hodnotí negatívne. Pozor taktiež na hĺbku dezénu mala by byť min. 1 mm pri kategórii L1e, všetky ostatné kategórie motocyklov 1,6 mm.
Doplnky, úpravy, zámena pôvodných dielov:
prosím majte na zreteli že všetko čo nebolo na motorke montované fabricky musíte mať homologizované a táto zámena alebo doplnok musí byť zapísaný v dokladoch! Pozor taktiež na demontáž, prípadne úpravy – skracovanie pôvodných dielov (blatníky a pod.)
Traktory – základné pokyny:
Postupujte prosím podľa pokynov pre osobné vozidlá.
Traktor s konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/hod musí byť označený v zadnej časti tabuľou pre pomalé vozidlá (červený trojuholník so zrazenými rohmi)  a nálepkou o max. povolenej konštrukčnej rýchlosti.
Musí byť vybavený 2-mi alebo 4-mi zadnými odrazovými sklami červenej farby, iného ako trojuholníkového tvaru.
Výstražná signalizácia (maják) napevno namontovaný musí byť zapísaný v dokladoch.
Pozor na únik paliva a mazív.
Brzdy sa kontrolujú jazdnou skúškou,t.j. po rozbehnutí a prudkom zošlapnutí brzdového pedálu musia byť brzdené kolesá uvedené do bloku.
Nákladné vozidlá, prívesy, návesy – základné pokyny:
Pri kontrole je nutné priniesť Osvedčenie o evidencii vozidla II.časť- čo je tzv. Veľký technický preukaz, formát  A4 modrej farby. Malá kartička Vám nestačí !!
Vozidlo by malo prísť na TK v rámci možností čisté a musí byť zaťažené! To znamená že sólo ťahač musí byť zaťažený prázdnym návesom v prípade ak vykonáva kontrolu iba na ťahač. Prívesy a návesy musia byť zaťažené min. na 40% nosnosti. Od roku 1995 musia byť všetky nákladné vozidlá a prípojné vozidlá vybavené funkčnými vzduchovými prípojkami.
-Identifikačné znaky vozidla:
 každé nákladné vozidlo má VIN číslo vyrazené na karosérii, alebo ráme vozidla a štítok (plechový, alebo nálepka) ktorý je umiestnený na stĺpikoch, prípadne v motorovom priestore. Na štítku je taktiež uvedený VIN kód vozidla. Absencia VIN-čísla ako aj štítku sa hodnotí negatívne, pre ďalší postup prosím kontaktujte naše pracovisko, prípadne o tom oboznámte technika ešte pred vstupom na halu. Znaky sa musia samozrejme úplne zhodovať s tým čo máte uvedené v dokladoch.
-Farba vozidla:
by sa mala zhodovať na 70% s farbou ktorú máte uvedenú v dokladoch, pozor platí to aj pri ofóliovaných vozidlách!
-Pneumatiky:
dôležité je aby sa Vám zhodoval rozmer pneumatiky s rozmerom zapísaným v dokladoch. Uvádzam príklad rozmeru pneumatiky: 225/75 R16 tento rozmer musí byť identický v skutočnosti ako aj v dokladoch, ak nemáte zhodu čo i len v jednom z čísel, pneumatiky sú pre Vaše vozidlo nevhodné, prípadne ich nemáte zapísané v dokladoch čo sa taktiež hodnotí negatívne. Pozor taktiež na hĺbku dezénu mala by byť min. 1,6 mm. Pneumatiky na náprave musia byť identické, to znamená, že každá náprava bude mať zhodné pneumatiky rovnakého výrobcu konštrukcie a dezénu.
-Karoséria:
musí byť úplná, nedeformovaná, pozor na skorodované otvory a ostré hrany, čo platí samozrejme aj pri nárazníkoch. Všetky prvky domontovávané na vozidlo dodatočne musia byť homologizované a zapísané v dokladoch. Týka sa to hlavne výmeny a dopĺňania svetiel.
-Svetlá:
prosím skontrolujte si funkčnosť všetkých svetiel na vozidle, nezabudnúť hlavne na osvetlenie ŠPZ-tky, zadné hmlové svetlo a zvukovú cúvaciu signalizáciu, ktorá je povinná pre všetky nákladné vozidlá vyrobené od 01.07.2010
-Okná:
musíte mať nepoškodené, čelné sklo bez prasklín, odreniny od kamienkov max.do 20 mm ale nesmú brániť vo výhlade. V zornom poli vodiča nesmú byť žiadne predmety, hračky, fólie.
-Motor:
pozor na zjavný únik kvapalín a oleja.
-Povinná výbava:
nezabudnúť hlavne na lekárničku a jej lehotu platnosti, trojuholník, reflexnú vestu a rezervu, tá musí byť taktiež v prevádzkyschopnom stave, zakladacie kliny, hasiace prístroje – 6kg, autobusy 12 kg.
-Značenie na vozidle:

Nálepka max. povolenej rýchlosti musí byť v zadnej ľavej časti, čo najbližšie pri EČ, musí mať reflexné prvky (vo väčšine je to 90 km). Ak je nálepka neúplná, poškodená, prípadne nie je reflexná, kontrola bude vyhodnotená ako nespôsobilá.
Vozidlá nad 7,5t s výnimkou ťahačov, vozidlá kategórie O1,O2,O3 nad 8m vrátane oja a O4 musia mať 1,2, alebo 4 zadné tabule označujúce ťažké a dlhé vozidlá. Tabule pre prípojné vozidlá sú obdĺžnikového tvaru so žltým poľom uprostred a červeným ohraničením. Tabule motorových vozidiel sú obdĺžnikového tvaru so striedavými šikmými, žltými a červenými pruhmi.
Vozidlá vyrobené od roku 2000 nad 7,5t a všetky prípojné vozidlá O3 a O4 musia byť označené odrazovými pruhmi na zvýšenie viditeľnosti. Na boku vozidla biele alebo žlté a vzadu červené alebo žlté. Ťahače a vozidlá široké max. 2,1m nemusia mať zadné reflexné značenie. Ťahače a vozidlá dlhé max. 6m nemusia mať bočné reflexné značenie.
Nad každým kolesom musí byť povinný údaj o max. hustení pneumatiky v baroch.