C E N N Í K
technických a emisných kontrol motorových a ich prípojných vozidiel
platný od od 1.1.2023

PLATBA KARTOU NIE JE MOŽNÁ

Technické kontroly (pravidelné, opakované, administratívne, zvláštne)

euro
1.Nákladné motorové vozidlá (N2, N3)65,00
2.Autobusy (M2, M3)65,00
3.Osobné vozidlá, (vernostná zľava -5,- eur) (M1, N1)35,00
4.Motocykle, trojkolky, štvorkolky (L3,L4,L5,L6,L7)25,00
5.Prípojné vozidlá za osobné motorové vozidlá (O2)25,00
6.Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3,O4)50,00
7.Traktory (T)45,00
8.Prípojné vozidlá za traktory (Ra,Ra)40,00
9. opakovaná kontrola brzdy15,00 (M1)
30,00 (N2,N3)
10.opakovaná kontrola bez kontrolovania bŕzd5,00 (M1)
15,00 (N2,N3)
11.Administratívna kontrola (dodatočné označenie vozidla kontrolnou nálepkou)10,00
12.Kontrola zhodnosti motorových vozidiel s technickými podmienkami ECMT pre vystavenie prepravného povolenia - „EIII" „EIV" „EV" „EVI"95,00
13.Kontrola zhodnosti prípojných vozidiel s technickými podmienkami ECMT pre vystavenie prepravného povolenia "PV"55,00
14.Protokol 3,00
15.Vystavenie osvedčenia o absolvovaní KTS2,00
16.Vystavenie opisu protokolu10,00
17.Emisná kontrola vznetových motorov - Nákladné vozidlá, autobusy, traktory (N2,N3,M2,M3,T)45,00
18.Emisná kontrola benzín, diesel, pre osobné vozidlá (M1,N1) do 3,5t30,00
19. Emisná kontrola LPG,CNG pre osobné vozidlá (M1,N1) do 3,5t + Hybrid45,00
20.Emisná kontrola LPG,CNG pre autobusy M2,M3 a nákladné vozidlá N2,N355,00
21.Protokol EK3,00
22.Osvedčenie EK2,00
23.Jednotlivo dovozené vozidlo zo zahraničia TK+ 20,- eur k bežnej cene podľa kategérie
24.Zvláštna kontrola pre vozidlá kategórie T s obmedzenou prevádzkou 70,00
25.Zvláštna kontrola pre vozidlá kategórie R s obmedzenou prevádzkou 50,00

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Novinka !  Zavádzame bezplatné opakované kontroly pre všetky osobné vozidlá s výnimkou kontroly brzdovej sústavy. Opakovanú kontrolu nespoplatňujeme len pre vozidlá ktoré vykonali pravidelnú kontrolu na našej stanici.