C E N N Í K
technických a emisných kontrol motorových a ich prípojných vozidiel
platný od 1.11.2019

PLATBA KARTOU NIE JE MOŽNÁ

Technické kontroly (pravidelné, opakované, administratívne, zvláštne)

euro
1.Nákladné motorové vozidlá (N2, N3)55,00
2.Autobusy (M2, M3)55,00
3.Osobné vozidlá, (vernostná zľava -5,- eur) (M1, N1)30,00
4.Motocykle, trojkolky, štvorkolky (L3,L4,L5,L6,L7)20,00
5.Prípojné vozidlá za osobné motorové vozidlá (O2)20,00
6.Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3,O4)40,00
7.Traktory (T)30,00
8.Prípojné vozidlá za traktory (Ra,Ra)40,00
9. opakovaná kontrola brzdy15,00 (M1)
30,00 (N2,N3)
10.opakovaná kontrola bez kontrolovania bŕzd5,00 (M1)
15,00 (N2,N3)
11.Administratívna kontrola (dodatočné označenie vozidla kontrolnou nálepkou)10,00
12.Kontrola zhodnosti motorových vozidiel s technickými podmienkami ECMT pre vystavenie prepravného povolenia - „EIII" „EIV" „EV" „EVI"85,00
13.Kontrola zhodnosti prípojných vozidiel s technickými podmienkami ECMT pre vystavenie prepravného povolenia "PV"45,00
14.Kontrolná nálepka 3,00
15.Vystavenie osvedčenia o absolvovaní KTS2,00
16.Vystavenie opisu protokolu10,00
17.Emisná kontrola vznetových motorov - Nákladné vozidlá, autobusy, traktory (N2,N3,M2,M3,T)40,00
18.Emisná kontrola benzín, diesel, pre osobné vozidlá (M1,N1) do 3,5t25,00
19. Emisná kontrola LPG,CNG pre osobné vozidlá (M1,N1) do 3,5t + Hybrid35,00
20.Emisná kontrola LPG,CNG pre autobusy M2,M3 a nákladné vozidlá N2,N350,00
21.Kontrolná nálepka EK3,00
22.Osvedčenie EK2,00
23.Jednotlivo dovozené vozidlo zo zahraničia TK+ 20,- eur k bežnej cene podľa kategérie

Ceny sú uvedené vrátane DPH.