Sme bývalá STK z areálu SAD-ky na Nitrianskej ul., kde sme pôsobili od roku 2000. Koncom roku 2016 bolo naše pracovisko presťahované do novo vybudovaných priestorov na adrese: Mikovíniho 6, Trnava. Personál a ceny služieb zostali nezmenené. Pre všetkých našich zákazníkov zavádzame vernostné zľavy. Bližšie informácie Vám poskytneme na pracovisku.