Kategórie vozidielLehoty TKLehoty EK
Malý motocykel
L1e a L2e
L3eA1 -do 11 KW

Nepodlieha TK
4-4-4
Nepodlieha EK
Motocykel , štvorkolky

L3eA2, L3eA3, L4e, L5e, L6e, L7e
4-2-2

4 roky po prihlásení a potom každé 2 roky
Nepodlieha EK
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tony

M1 , N1
4-2-2

4 roky po prihlásení a potom každé 2 roky
4-2-2

R-KAT riadený katalizátor a vznetové motory

1-1-1

Bez katalizátora alebo neriadený katalizátor
Vozidlá autoškoly, taxi, záchrannej a plynárenskej poruchovej služby1-1-1

1 rok po prihlásení a potom každý 1 rok
1-1-1

1 rok po prihlásení a potom každý 1 rok
Prípojné vozidlá do 3,5t

O1 - nepodlieha TK
O2 - každé 4 roky
4-4-4

4 roky po prihlásení a potom každé 4 roky
Nepodlieha EK
Nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá

N2, N3, O3, O4
1-1-1

1 rok po prihlásení a potom každý 1 rok
1-1-1

1 rok po prihlásení a potom každý 1 rok
Autobusy

M2, M3
1-1-1

1 rok po prihlásení a potom každý 1 rok
M3 staršie ako 8 rokov - každý polrok !
1-1-1

1 rok po prihlásení a potom každý 1 rok
T, R3, R4

R2 (4-4-4)
4-2-2

4 roky po prihlásení a potom každé 2 roky
4-2-2

4 roky po prihlásení a potom každé 2 roky

Lehota 4-2-2 znamená,že vozidlo sa musí podrobiť kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé dva roky.

Prvým prihlásením do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý je spravidla vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Ak sa tento dátum nedá zistiť, za prvé prihlásenie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Povinnosť absolvovať emisnú kontrolu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja – tzv. dvojtakty a vozidlá kategórie L – motocykle,trojkolky a štvorkolky.